Witaj na stronie Grupy Henocha, polskiej organizacji antyreligijnej.

 

Jaki cel nam przyświeca?

Działamy na rzecz nowoczesnego, świeckiego państwa polskiego.

Zamierzamy zbudować partię i wejść do parlamentu, by wspólnie z innymi ugrupowaniami o podobnych poglądach utworzyć większość, której uda się zmienić ustawy cofające naszą Ojczyznę do średniowiecza i przywrócić w Polsce normalność.

Jako światli obywatele Polscy, niewierzący w dogmaty głoszone przez instytucję kościoła katolickiego, pragnący żyć w państwie nowoczesnym i świeckim nie zaś zacofanym i wyznaniowym dążymy do:

 • Zakazania wykładania na uczelniach państwowych wszelkich szczebli jakichkolwiek nauk religijnych nie popartych wynikami badań naukowych, a jedynie wątpliwymi dogmatami / tak jak uczyniono to w Wielkiej Brytanii /
 • Zlikwidowania wszelkich symboli kultu religijnego z przestrzeni życia publicznego / szkół, przedszkoli, żłobków, szpitali, urzędów, ulic /
 • Zerwania umowy konkordatowej z Watykanem.
 • Zerwania wszelkich stosunków dyplomatycznych z państwem Watykan, łącznie z likwidacją polskiej ambasady w tym kraju. Powyższe podyktowane jest ciężarem ekonomicznym ponoszonym przez Polskę dla utrzymywania dwustronnych misji dyplomatycznych na szczeblu ambasadora. Misja ta nie przynosi żadnych ekonomicznych korzyści, a interesy Polski mogą być wystarczająco reprezentowane na szczeblu ambasadora nie rezydującego na miejscu. Zaoszczędzone w ten sposób fundusze można wykorzystać na bardziej zasadne cele lub choćby na zwiększenie rezerw budżetowych, czy cele edukacyjne, humanitarne i inne przynoszące korzyść społeczeństwu polskiemu.
 • Zniesienia wszelkich ulg podatkowych dla kleru i wszelkich instytucji przez nich prowadzonych, dotyczy: fundacji, stowarzyszeń /księży, biskupów, i innych dostojników kościelnych / Podobnie jak jest w cywilizowanych Niemczech/ Wprowadzenie kas fiskalnych na wszelkie usługi przez nich świadczone.
 • Opodatkowania księży i organizacji przez nich prowadzonych tak jak każdego innego obywatela Państwa Polskiego czy przedsiębiorcę.
 • Odebrania majątków kościelnych.
 • Zniesienia subwencji Państwowych na cele religijne i wyznaniowe.
 • Obowiązkowego opodatkowania obywateli zdeklarowanych przynależnością do danej organizacji kościelnej /wiary/ na potrzeby owej organizacji.
 • Za miejsca kultu religijnego uznać kościoły z tym, że czczenie danego kultu nie może zakłócać spokoju innych obywateli w nim nie uczestniczących.
 • Wszelkie inne sposoby czczenia kultu religijnego poza kościołami np. procesje, pielgrzymki czy inne zgromadzenia wymagają stosownej zgody odpowiednich służb państwowych lub władz lokalnych.
 • Wszelkie próby wzywania do protestów „w imię wiary” czy tak zwanej „obrazy uczuć religijnych” mające na celu szerzenie nienawiści wobec innych obywateli czy też osób niewierzących, doprowadzających do demonstracji, bójek czy wojen są prawnie zabronione i surowo karane.
 • Dokonania stosownych zmian w Konstytucji.
 • Dokonania stosownych zmian w prawie - usunięcie zapisu o obrazie uczuć religijnych. Zapis ten sam w sobie zaprzecza istnieniu nowoczesnego państwa świeckiego i obraża inteligencję ludzi, którzy nie przyjmują do wiadomości dogmatów kościoła a swoją wiedzę i poglądy opierają na ustaleniach nowoczesnej nauki.
 • Rozwiązania i zakazu tworzenia w Sejmie RP jak również na wszelkich szczeblach władzy Państwowej zespołów do spraw religijnych. Takie są obecnie i działają m.in. : Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, Parlamentarny Zespół Obrony Chrześcijan na Świecie. Sejm nie jest instytucją do spraw religii.
 • Powołania organizacji pożytku publicznego mającej na celu ściganie przestępstw, zbrodni, wykroczeń dokonywanych przez funkcjonariuszy Kościoła Katolickiego w Polsce doprowadzające do ukarania winnych i zadośćuczynienia materialnego ofiarom. / Znęcania się nad dziećmi, szerzącej się pedofilii wśród księży, przemocy i pijaństwa wśród osób stanu „duchownego” głoszących się jako „służących Bogu”/

Jest to tylko zarys naszego programu nieobejmujący wielu ważnych zagadnień jak np. wprowadzenie wyjątku pozwalającego na referendum w sprawie rozszerzenia dopuszczalności aborcji (bieda, choroby psychiczne, młody a także późny wiek, a nawet zwykły lęk lub niechęć kobiety do posiadania potomstwa). Taki wyjątek to referendum w którym mogłyby uczestniczyć tylko kobiety w wieku rozrodczym, których problem aborcji może dotyczyć. Również sprawy powszechności antykoncepcji i antykoncepcji refundowanej wpływające na zmniejszenie liczby zabiegów aborcji nie są nam obce.

Nie musimy tworzyć nowych rozwiązań, także w innych dziedzinach np. gospodarki. Te rozwiązania są powszechnie znane i z dobrym skutkiem stosowane w państwach europejskich i nie tylko.


 

Dlaczego ,,Henocha”?

Starotestamentowy patriarcha Henoch, siódmy potomek po Adamie, zostawił po sobie kroniki, tzw. Księgi Henocha, obalające mit o bogu jako istocie nadprzyrodzonej. W jednej z nich Henoch zapisał:


To, co pokazali mi aniołowie... przeznaczone to jest nie temu pokoleniu, lecz pokoleniom dalekim, które dopiero nadejdą.

Jesteśmy właśnie tym pokoleniem, które zrozumiało jego przekazy. Stąd wzięła się nazwa naszej Organizacji. Organizacja Grupa Henocha dąży do wyrugowania z Polski kościoła katolickiego i laicyzacji naszej Ojczyzny. Dlaczego? Proszę się zapoznać z poniższym fragmentem wypowiedzi człowieka nauki - badacza religii chrześcijańskiej i kościoła powszechnego:


Rzecz bowiem w tym, że każdy (dosłownie każdy i nie ma żadnego wyjątku) klecha doskonale wie, że ta cała religia to stek bzdur i zmyśleń okraszonych uniwersalnymi normami etycznymi, do których stosowania nie jest potrzebna żadna religia, a wystarczy prawo. Każdy z tych darmozjadów doskonale wie, że cały ten sztafaż służy tylko i wyłącznie temu, aby i on i wszyscy pozostali watykańscy urzędnicy żyli spokojnie i dostatnio na koszt ogłupianych tzw. wiernych. Nie jest zatem jego sprawą jak i na czyj koszt taki nierób żyje. Jest on bowiem członkiem przestępczej organizacji mafijnej, której jedynym celem jest sprzedaż nieistniejącego produktu zwanego zbawieniem. Gdy ktokolwiek inny zabiera się za podobny biznes (np. Amber Gold handlujący nadzieją, że kasa bierze się znikąd) natychmiast idzie do pierdla. Pozostaje pytanie: dlaczego oficjalne organy państwa przymykają oczy na jawnie realizowany, przestępczy proceder okradania nie tylko poszczególnych obywateli, ale wręcz całego państwa? ~ J.K

Jak powstała Grupa?

Zaczęło się od forum TVN24, na którym poznali się trzej przyszli Wielcy Mistrzowie Sekty Henocha - Warszawa, Katowice i Hannover. Nawiązali kontakt telefoniczny oraz osobisty, postanowili stworzyć ,,Sektę Henocha" i zamieścić na facebooku stronę o tej samej nazwie. Było to w roku 2013.

07.08.2014 roku - trzej Wielcy Mistrzowie: Hannover, Katowice i Warszawa przekształcili ,,Sektę" w ,,Grupę Henocha", otwartą dla wszystkich zwolenników Polski wolnej od religii. Błyskawicznie zaczęli dołączać nowi członkowie, sprawdzeni antyklerykałowie i ateiści.

 

 

W SIERPNIU ZAPREZENTUJEMY POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW GRUPY HENOCHA.

Dziś występują na stronach "Grupa Henocha Organizacja" dostępnej dla wszystkich i "Grupa Henocha Zamknięta". Będą też fotografie.