Teoria wieloświatów.

Dodany przez: Stefan Nagórski
w czw., 13/12/2018 - 22:30

Gdy fizycy mówią o Wszechświecie, mają na myśli obserwowany Wszechświat. W tym przypadku słowo „obserwowany” nie jest związane z „obserwatorem”, którego możliwości optyczne są poważnie ograniczone, a z prędkością światła. Czyli obserwowany Wszechświat ma granice fizyczne uwarunkowane prędkością rozprzestrzeniania się światła.

Nasz Wszechświat ciągle się rozszerza. Dla wygody uważa się, że Wszechświat to kula o średnicy około 93 miliardów lat świetlnych i centrum w Układzie Słonecznym, bo obserwator właśnie tu się znajduje. W rzeczywistości ta definicja będzie właściwa dla dowolnego punktu naszego Wszechświata.

Aktualnie fizycy dyskutują na temat teorii wieloświatów, która dopuszcza istnienie innych wszechświatów poza granicami naszego. Mogą to być takie same kule, ale z własnymi prawami fizycznymi.

Na tej mapie przedstawiono model Wszechświata ze wszystkimi galaktykami od najbardziej rozgrzanych (jaskrawoniebieskie) po zimne (czerwone). W całym Wszechświecie temperatura jest prawie taka sama i wynosi 2,725 Kelvina. Jednak jest obszar temperatury, który znacznie się różni i wynosi jedynie 70 mikrokelwinów. Istnieje kilka teorii wyjaśniających to zjawisko, a jedna z nich głosi, że w tym miejscu dochodzi do interakcji z innym Wszechświatem, w którym obowiązują inne prawa fizyczne.

https://pl.sputniknews.com/amp/swiat/201812139381539-sputnik-wszechswiat-granice-nauka/