Kilka fundamentalnych pytań do chrześcijan

Dodany przez: Malgorzata Szyler
w pt., 01/02/2019 - 17:16

 

Kilka fundamentalnych pytań do chrześcijan

Janusz Kowalik

  W tym eseju formułuję kilka pytań dotyczących fundamentalnych kwestii wiary chrześcijan. Bez jasnych odpowiedzi na te pytania wiara chrześcijan nie jest zrozumiała dla myślących wiernych. Potrzebne są jasne, logiczne odpowiedzi bez cyrkowej żonglerki pustych słów, w czym specjalizują się teolodzy.

1. Ilu jest bogów w chrześcijańskiej religii? Jeden w trzech formach, dwóch, jeśli bóg ojciec i syn są tożsami a drugim jest Duch święty, czy trzech jeśli każda osoba jest oddzielnym bogiem? Synod biskupów w Nicei w roku 325 ustalił, że Jezus był bogiem, ale problem ilości bogów nie został jasno rozstrzygnięty.

2.  W akcie ofiarowania zawsze biorą udział trzy elementy: potężny duch, któremu ofiarowano człowieka lub zwierzę, ofiarodawca, zwykle grupa ludzi oraz ofiara w postaci człowieka lub zwierzęcia np. kozła lub barana. W religii chrześcijan akt ofiary jest centralnym elementem wiary, ale brakuje logiki. Jezus był ofiarą ponoszącą barbarzyńską śmierć na krzyżu.  Nie jest jasne, kim był ofiarodawca i kto ją otrzymał. Są tu dwie możliwosci.1) Bóg ojciec poświecił syna sobie samemu, co jest absurdem, albo 2) Jezus poświecił siebie sobie samemu, jeśli był tez bogiem. Ta Druga alternatywa jest też absurdalna.

Tak czy inaczej możemy zapytać, dlaczego ta okropna ofiara była potrzebna, skoro bóg/bogowie mogli przebaczyć ludziom bez ofiary swego syna? Bóg nie miał nad sobą jeszcze większej siły, której przychylność chciał zdobyć ofiarując swego syna.   Cala logika złożenia ofiary samemu sobie jest bezsensowna. Ludzie uzyskali zbawienie, ale ofiara nie była konieczna, ponieważ nikt nie robi ofiary samemu sobie. Ofiarę robi się silom wyższym a bóg takich nie miał.

3. Trzecie pytanie wymaga założenia, że Jezus był bogiem. Jeśli zwykły śmiertelnik poświęca swoje życie, np. ratując innego człowieka to jest to faktyczna duża ofiara, ponieważ człowiek-ofiara traci jedyne życie bezpowrotnie. W wypadku Jezusa jest inaczej.  Będąc bogiem Jezus wiedział, że jego “śmierć” będzie chwilowa, około trzech dni.  Taka śmierć nie była prawdziwym poświęceniem cennego życia.  Dlaczego chrześcijanie uważają śmierć na trzy dni za ważne poświęcenie? Można zapytać inaczej. Skoro bogowie są wieczni i nie umierają to, dlaczego krótka śmierć boga (Jezusa) jest uważana za ofiarę?

4. Jedną z najbardziej atrakcyjnych obietnic religii chrześcijan jest wieczne życie po ziemskiej śmierci. Wiemy bez wątpliwości, że niezbędnym organem dla posiadania świadomości jest mózg. Nawet małe uszkodzenia mózgu spowodowane udarem mogą uniemożliwić mowę lub spowodować utratę pamięci i zdolności poznawania otaczających przedmiotów.

Jakie jest uzasadnienie twierdzenia religii, że człowiek będzie świadomy pomimo kompletnego zniszczenia mózgu śmiercią?                                             

5. Religia zakłada, że bóg ma ludzkie cechy, intelekt i uczucia. Jest on enigmatyczną człowieko-podobną istotą. Wiemy, że myślenie to złożony proces chemiczno-elektryczny zachodzący w materialnym mózgu. Pytanie:, w jaki sposób bóg nie mając mózgu i ciała może wykonywać intelektualne czynności takie jak myślenie, pamiętanie, poznawanie materialnych przedmiotów i w jaki sposób może posiadać ludzkie uczucia?

6. Bóg chrześcijan interweniuje we wszystkie sprawy materialnego świata i życia ludzi.  Do każdej zmiany w materialnym świecie potrzebna jest energia, której niematerialny bóg nie ma. Powstaje pytanie, w jaki sposób niematerialny bóg może wpływać na stan materialnej rzeczywistości?

7. Czy bóg może być równocześnie wszechwiedzący i wszechmocny? Jeśli jest wszechwiedzący to zna przyszłość swoich poczynań, co wyklucza zmianę i wszechmoc.

8.  Chrześcijanie utrzymują, że moralność pochodzi od boga i tylko bóg jest w stanie decydować, co dobre a co złe. W jaki praktyczny sposób ludzie mogą dowiadywać się, co bóg uważa za moralne? Jeśli nie ma metody przekazywania tej ważnej informacji to ludzie muszą decydować sami i brać pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie bez względu na źródło moralnej zasady lub polecenia. Na przykład w Biblii pisanej pod natchnieniem boga jest polecenie zabijania tych, którzy namawiają do służenia innym bogom. Większość ludzi tego nie robi. Zdrowy ludzki rozsadek bierze górę nad barbarzyńskim poleceniem.

9. Wiemy, że wszechświat jest olbrzymi w porównaniu z malutką planetą Ziemią. Jeżeli jak utrzymuje religia człowiek jest centralnym stworzeniem boga to, jaki był cel stworzenia miliardów galaktyk z miliardami gwiazd, które są i długo będą nieosiągalne dla Homo sapiens i nie nadają się na zamieszkanie? W dodatku ponad  90% całego świata to czarna materia i energia, które są dla ludzi totalnie bezużyteczne.

10. Nowy Testament opisuje ważny cud uzdrowienia zmarłego Łazarza przez Jezusa. Dlaczego zamiast tego Jezus nie dal ludziom penicyliny, która zapobiegłaby przedwczesnej śmierci milionów ludzi? Zamiast tego wspaniałego  lekarstwa Jezus ożywił tylko jednego człowieka.